شرکت ساوری اند پارتینرز سیتیزن شیپ گروپ


  شرکت ساوری اند پارتینرز سیتیزن شیپ گروپ، یک شرکت خصوصی و ثبت و راجستر شده در وزارت اقتصاد امارات متحده عربی بوده و با تیمی از مشاوران با تجربه و یک شرکت بریتانیایی که موقعیت آن در دبی می باشد، خدمات خویش را عرضه می نمایند. فعالیت های عمده این شرکت اخذ ویزای فامیلی با هزینه های مختلف  در کشور های گوناگون می باشد. برای موفقیت پروسه شهروندی و اقامت در هر گوشه و کنار جهان راه حل سریع، آسان و قانونی را پیشکش می نماید.