اهداف:

اهداف شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ارایه خدمات عالی با رعایت اصول و معیارهای مسلکی و احترام به مشتریان میباشد. ما به نیاز ها و خواست های مؤکلین خویش ارج گذاشته، مشکلات و توقعات آنها را درک نموده، برای حصول اهداف آنها نهایت کوشش میکنیم تا راه های عملی و موثر جهت موفقیت شان بدست آوریم. اعتماد مستحکم مشتریان به توانایی و خدمات ما باعث میشود تا به آرزوی دیرینه خویش که همانا باور مردم به سیستم حقوقی افغانستان میباشد،برسیم. ما متعهد هستیم تا اطمینان مردم را به سیستم حقوقی افغانستان دوباره احیا نماییم و این کار را با ارایه خدمات حقوقی در بخش های مختلف مشمول مشاوره، میانجیگری، مراحل محاکم ثلاثه و آموزش حقوقی برای نهاد های دولتی ،غیر دولتی و اشخاص حقیقی انجام میدهیم. همانگونه که طلوع به معنای ظهور روشنی و امید است ، کوشش و تلاش ما باعث ایجاد آرزو، روشنایی و شفافیت در روابط نیک مردم با ارگان های عدلی و قضایی و تامین عدالت وتعمیم قانونیت میگردد. ما مشکلات شما را درک نموده و برای حل و فصل آن مناسب ترین شیوه ها را دریافت و پیشکش مینماییم.