زموږ په اړه

طلوع حقوقي او مشورتي شرکت خپلو مؤکلینو ته د غوره حقوقي خدمتونو د وړاندې کولو او د ټولنې وګړو ته د بیلابیلو مشورو د ورکولو په برخه کې د مرکزي ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست ادارې له لوري د رسمي جواز په درلودلو سره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د طلوع شرکت کارپوهانو او حقوق پوهانو په خصوصي او دولتي برخو کې په بریالیتوب کار کړی لازیات معلومات

تحسین نامه

  • شرکت رید ستار

    “با استفاده از این فرصت میخواهیم از زحمات و کوشش های فراوان تیم کاری شما جهت حل مسایل حقوقی شرکت رید ستار قدردانی نماییم. همکاری های مداوم شما جهت شناسایی و حل موضوعات و همچنان علم ، عزم و دانش شما باعث شده ما در مبارزه با چالش های مختلف موفق شویم. ما خواهان همکاری های بیشتر شما در سال های بعدی میباشیم “

  • شرکت کانترک انترنشنل

    “با استفاده از این فرصت شرکت کانترک انترنشنل از خدمات حقوقی رضایتبخش شرکت حقوقی و مشورتی طلوع ابرازامتنان و قدردانی نموده ، شرکت طلوع توانسته درارگان های دولتی، وزارت خانه ها و محاکم تجارتی کابل از کانترک انتر نشنل به خوبی نماینده گی نموده و مشوره های مفید در امور کاری ما در افغانستان ارایه نمایند”