شرکت کامبل اند کوسولیکتورز


شرکت کامبل اند کوسولیکیتورس واقع لندن که فعالیت عمده شان در زمینه های قانون دریایی، محاکم مدنی وتجارتی و آسیب های شخصی بوده و دارای ۳۰ سال تجارب قانونی در این بخش ها می باشد.