شرکت کمپلیت لیگل اوت سورسنگ

شرکت کمپلیت لیگل اوت سورسنگ درکشور هندوستان تاسیس شده که دیگر شرکت های کوچک را با خدماتی همچو؛ تهیه پیش نویس های قرارداها، مدیریت مذاکره، انتساب، مطالعات، تهیه پیش نویس شکایات، نوشتن و ساخت وبلاگ، مقالات حقوقی، پیش نویس دعاوی و تحقیقات حقوقی کمک می نماید. این شرکت فعالیت های خویش را توسط وکلای تخصصی هندی که به خوبی از قوانین ایالات متحده، انگلستان، کانادا، استرالیا و اروپا آشنایی دارند، به انجام می رساند. شرکت مذکورعلاوه بر خدمات فوق، دادرسی تجارتی، قانون خانواده، ادعای صدمه شخصی، اختلافات اجاره یی، برنامه ریزی املاک و مستغلات را نیز مدیریت می کند.