شرکت حقوقی متاکسوپاولوس اند پارتینرز

شرکت حقوقی متاکسوپاولوس اند پارتینرز در سال 1955 تاسیس شده و به عنوان یک شرکت حقوقی شناخته شده می باشد که از ابتدا ادارات حقوقی این شرکت شروع به رشد کرد و به حیث یکی از شرکت های متخصص قانون در یونان با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی و مسایل مربوط به رسانه ها تاسیس شد. فعالیت های عمده شان در زمینه مالکیت های فکری و صنعتی، حل اختلافات و تبلیغات قانونی، کارگماری، املاک، ساخت و ساز و پرورش در ثبت و اختراعات می باشد.