د کارموندنې خبرتیا

د طلوع حقوقي او مشورتي شرکت د غوښتن لیک ورکوونکو لپاره د دندې د رامنځته کولو په بهیر کې، ستاسوغوښتل شوي دندې د ترلاسه کولو لپاره لاندې پتې ته لاړ شئ.