سید افضل حیدري

د جزا قانون او تدارکاتو کې تخصص
ښاغلی سید افضل حیدري د طلوع حقوقي او مشورتي شرکت حقوقي سلاکار د بلخ د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو، د قضاء او  څارنوالۍ له برخې نه په کال ۱۳۷۶  فارغ شوی. په  ۱۳۸۱ کال کې په لوی څارنوالۍ کې دنده واخستله او خپل دنديز ژوندانه  پړاو یې د پکتیا ولایت د څارنوالۍ ریاست د مسلکي غړي په ټوګه پیل کړی دی، او ورسته  په مرکز کې د پيښو د څیړلو په ریاست کې دنده پر مخ بیولې ده. د ۱۳ کلونو د خدمت په موده کې د جرایمو د څیړلو  په ریاست کې توانیدلی چې د جرمنو د څیړنې او تدارکاتو په برخه کې ښه غښتلتیا او تجربه لاسته راوړي.
ښاغلی حیدري د هیواد د یو د هغو زیار کښ اوتجربه لرونکو څارنوالانو له ډلې څخه دی چې تل یې په ټولنه کې د قانون د پلي کیدو په موخه هڅې کړي دي، او دیر ستونزمنې جرمي پيښې يې  په بریاليتوب سره حل کړي دي.