احمد سمیر فضلیار

ښاغلی احمد سمیر فضلیار د طلوع حقوقي او مشورتي شرکت اجرائیوي مرستیال او له مشتریان سره د اړیکو د همغږۍ مسؤل دی. ښاغلي فضلیار په بیلابیلو دولتي غیر دولتي او نړیوالو ادارو کې د مدیریت او بازارموندنې په برخه کې له ۱۰ کلنې تجربې څخه برخمن دی.
د هغه مسلکي وړتیا د بریالۍ رهبرۍ او په بریالیتوب سره د قضاياو پای ته رسول تضمین کوي. احمد سمیر فضلیار د کاردان پوهنتون د سوداګریز مدیریت له برخې فارغ شوی او خپلې یوه برخه زدکړې یې په پاکستان کې بشپړې کړي دي. په دري، پښتو، اردو، او انګریزي ژبو ښه پوهیږي.